• Утас хуулалт ба гагнуурын тугалган тоног төхөөрөмж